Fundacja Owoc Głogu

adres rejestrowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/4, 67-200 Głogów

adresy do dostarczania zbiórek:

ul. Długosza 3, Głogów
Moszowice 7, gmina Kotla

telefon alarmowy: +48 606 424 088

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
IX Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS: 0000795112
Rejestr zbiórek MSWiA: 2019/3477/OR, NIP: 6932185573, REGON: 383917204

Rachunek: BANK PKO BP S.A. I/o w Głogowie: 69 1020 3017 0000 2702 0488 4203

dla przelewów międzynarodowych:
KOD SWIFT: BPKOPLPW (lub z numerem oddziału: BPKOPLPWXXX)
IBAN: PL69 1020 3017 0000 2702 0488 4203

Zapraszamy do kontaktu z nami: